Er is een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 300 euro (per adres) voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk. Die kan online of op papier aangevraagd worden.

Op 16-9-2022 besliste de federale regering om de stookoliecheque (voordien aangekondigd als premie van 225 euro) te verhogen naar 300 euro. Wie de 225 euro al gekregen heeft, zal automatisch het saldo van 75 euro op de rekening gestort krijgen

Toekenning van een toelage van 225 euro voor gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen | FOD Economie (fgov.be)
Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen | Vlaanderen.be

Wat als de FOD Economie reeds het vorige bedrag van 225 € op mijn rekening heeft gestort?

Zodra de aangepaste wetgeving rond de mazoutcheque in het Staatsblad is verschenen (dus de verhoging van de verwarmingstoelage tot 300 € en een verlenging van de periode waarin besteld moet worden tot 31 maart 2023) zal de FOD Economie overgaan tot het uitbetalen van het saldo van 75 € indien u reeds de 225€ gestort kreeg op uw rekening. Dit zal automatisch gebeuren, u hoeft hier dus niks voor aan te vragen.

Voor meer informatie Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be