OVER DÉSIRÉ VAN RIET NV

Etabllissementen Désiré Van Riet nv

Désiré Van Riet werd geboren in 1923 en verhuisde als kind naar Temse, waar zijn vader directeur werd van het havenbedrijf. In 1946 studeerde de jonge knaap af aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Met zijn diploma kandidaat Toegepaste Economische Wetenschappen ging hij aan de slag.

In de voetsporen van zijn vader

In 1953 wordt hij directeur van het havenbedrijf. In 1965 vormt hij dit bedrijf om en doopt het ‘Etn. D. Van Riet nv’.

Politiek geëngageerd

Van Riet leidt niet alleen zijn bedrijf in goede banen, hij is ook betrokken in het verenigingsleven en actief in de lokale politiek. In 1971 wordt hij Schepen, een ambt dat hij behoudt tot hij in 1983 burgemeester August Maes opvolgt. Désiré blijft politiek actief tot 1994.

Belgomine neemt Etn. D. Van Riet nv over

In 1980 neemt Belgomine het bedrijf van Désiré van Riet over. Belgomine specialiseert zich in het verkopen van bouwstoffen. Daarnaast kunnen particulieren en professionelen er ook terecht voor zand, afkomstig van schepen die er gelost worden.

Kris Peeters beslist in 2006 in een ministrieel besluit dat er een tweede Scheldebrug voorzien wordt in Temse. De loskade moet daardoor een nieuwe stek krijgen en ook onze kantoren moeten plaatsmaken. Belgomine en D. Van Riet voorzien een nieuw gebouw.

In 2007 is het dan zover. De bouw van de loskade is gestart, de verhuis naar onze nieuwe kantoorgebouwen een feit.

Lambin en Belgotrans

Naast D. Van Riet is Belgomine ook eigenaar van twee transportbedrijven: Lambin en Belgotrans. Dankzij deze bedrijven kan Belgomine instaan voor het transport van zand, grind, stookolie, smeermiddelen en brandstoffen, aangepast aan de wensen en noden van elke klant.