Sinds 1 januari 2016 is het zwavelgehalte van de gasolie van 1000ppm (deeltjes per miljoen) naar 50ppm gedaald. De gasolie extra blijft ongewijzigd op 10ppm.

De voordelen van deze zwavelverlaging zijn:

Lagere milieu-impact door minder zwavelemissies bij verbranding.
Minder afzettingen in verwarmingsketel.
Hoger rendement dankzij een efficiëntere en schonere verbranding.

Wat verandert er voor de consument?

U kan gerust uw […]