Accijnsrecuperatie “Professionele diesel” ( nu: 193,50 €/1.000l witte diesel)

Komt u in aanmerking voor een teruggave van accijnzen?

Indien u tot één van de volgende ‘professionele gebruikers’ behoort, kunt u genieten van een teruggave van een deel van de betaalde accijnzen op diesel. Het maakt daarbij niet uit of u beschikt over een eigen tankinstallatie of diesel tankt aan een tankstation en of u de voertuigen inzet voor eigen gebruik of voor rekening van derden:

–  Alle vrachtwagens voor vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met een MTM van meer dan 7,5 ton. ( met uitzondering van vrachtwagens voor het ophalen van huisvuil)

– Alle tractoren die uitsluitend gebruikt worden voor transport, rijden op witte diesel en beschikken over witte nummerplaten met rode letters.

–  Alle autobussen en autocars met 9 of meer zitplaatsen( categorieën M2 of M3 )

–  Nationale taxiondernemingen met een vergunning van de gemeentelijke of gewestelijke overheid

Zowel Belgische als buitenlandse ondernemingen komen in aanmerking als ze de witte diesel aankopen in België.

Hoeveel bedraagt de teruggave?

Het te recupereren bedrag aan accijnzen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment van de aankoop van uw diesel.

Momenteel bedraagt de teruggave 193,50 € per 1.000 liter diesel.

U wenst meer informatie?

U recupereert nog geen dieselaccijnzen en u wilt meer informatie.

Contacteer:

Willem Kalhöfer
Accountmanager AVIA Belgomine
Commercieel@belgomine.be
+32 (0)472/917 321